kontrola aktywnośći gracza

WEŹ UDZIAŁ W LOTERII
URODZINOWEJ GENERALI

Formularz rejestracji

Na ten adres dostaniesz maila z linkiem, by potwierdzić swój udział w loterii.

Formularz rejestracji

Na ten numer będziemy dzwonić, by poinformować Cię o ewentualnej wygranej.

 

Formularz rejestracji

Na jego podstawie potwierdzimy, że jesteś ubezpieczającym i możesz wziąć udział w loterii.

 

Formularz rejestracji

Na jego podstawie potwierdzimy, że posiadasz ubezpieczenie i możesz wziąć udział w loterii.

 

Formularz rejestracji

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Loterii - i360 Sp. z o.o. oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania w związku z udziałem w „Loterii urodzinowej Generali” dostępnej TUTAJ. *
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem loterii „Loteria urodzinowa Generali” i akceptuję jego postanowienia.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „Loteria urodzinowa Generali”.*
Wyrażam zgodę, aby Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie przekazało Organizatorowi Loterii Urodzinowej Generali (i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) moje dane osobowe w zakresie: imienia nazwiska, numeru PESEL oraz numeru polisy (tj. informacje objęte tajemnicą ubezpieczeniową), w celu potwierdzenia, że spełniam warunki uczestnictwa w Loterii Urodzinowej Generali określonych w Regulaminie Loterii, w tym w szczególności, że zawarłam/-em umowę ubezpieczenia, której numer polisy i dane osobowe przekazałam/-em Organizatorowi Loterii, i tym samym zwalniam Generali T.U. S.A. z zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej w danym zakresie.*

* Zgoda obowiązkowa

Formularz rejestracji

Zaznacz wszystkie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Generali T.U. S.A. dostępnej TUTAJ. *
Chcę, aby mój numer telefonu wskazany na niniejszym formularzu został przekazany do Generali T.U. S.A. w celu zaktualizowania moich danych kontaktowych na wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia, które posiadam w Generali T.U. S.A. (Dane zostaną zaktualizowane, jeśli podane w formularzu rejestracyjnym Loterii dane będą zgodne z danymi na polisie. O aktualizacji danych kontaktowych niezwłocznie powiadomi Cię Generali T.U. S.A.).
Chcę, aby mój adres mailowy wskazany na niniejszym formularzu został przekazany do Generali T.U. S.A. w celu zaktualizowania moich danych kontaktowych na wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia, które posiadam w Generali T.U. S.A. (Dane zostaną zaktualizowane, jeśli podane w formularzu rejestracyjnym Loterii dane będą zgodne z danymi na polisie. O aktualizacji danych kontaktowych niezwłocznie powiadomi Cię Generali T.U. S.A.).
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zebrane przez Generali T.U. S.A. takie jak imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz historia umowy ubezpieczenia w Generali T.U. S.A. (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie, w jakim te dane mogą być chronione tajemnicą ubezpieczeniową, były udostępnione i dalej przetwarzane przez inne podmioty z grupy Generali, tj. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa, w ich własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.**
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem wiadomości e-mail. Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem, starając się dobierać ofertę do Pani / Pana potrzeb.**
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem telefonu (w tym sms). Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem, starając się dobierać ofertę do Pani / Pana potrzeb.**

* Zgoda obowiązkowa.
** Jeśli Twoje dane: imię, nazwisko, nr PESEL, nr polisy będą zgodne z danymi na umowie, Twoja dyspozycja w zakresie zgód zostanie uwzględniona.

Zasady i Regulamin

Jak wziąć udział w loterii?

Ubezpiecz samochód

Ubezpiecz***samochód osobowy albo samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w Generali lub Proama od 22 marca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. ****

Zarejestruj

Zarejestruj numer polisy na www.rabaty.generali.pl/loteria
i wyślij zgłoszenie.

Potwierdź udział

Potwierdź udział w loterii, klikając w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Weź udział

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich będących Ubezpieczającymi zgodnie z warunkami Regulaminu loterii „Loteria urodzinowa Generali”. Okres przyjmowania zgłoszeń od 22.03.2021 r. do 20.06.2021 r.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Loterii - i360 Sp. z o.o. oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania w związku z udziałem w „Loterii urodzinowej Generali” dostępnej TUTAJ. *
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem loterii „Loteria urodzinowa Generali” i akceptuję jego postanowienia.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „Loteria urodzinowa Generali”.*
Wyrażam zgodę, aby Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie przekazało Organizatorowi Loterii Urodzinowej Generali (i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) moje dane osobowe w zakresie: imienia nazwiska, numeru PESEL oraz numeru polisy (tj. informacje objęte tajemnicą ubezpieczeniową), w celu potwierdzenia, że spełniam warunki uczestnictwa w Loterii Urodzinowej Generali określonych w Regulaminie Loterii, w tym w szczególności, że zawarłam/-em umowę ubezpieczenia, której numer polisy i dane osobowe przekazałam/-em Organizatorowi Loterii, i tym samym zwalniam Generali T.U. S.A. z zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej w danym zakresie.*
Zaznacz wszystkie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Generali T.U. S.A. dostępnej TUTAJ. *
Chcę, aby mój numer telefonu wskazany na niniejszym formularzu został przekazany do Generali T.U. S.A. w celu zaktualizowania moich danych kontaktowych na wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia, które posiadam w Generali T.U. S.A. (Dane zostaną zaktualizowane, jeśli podane w formularzu rejestracyjnym Loterii dane będą zgodne z danymi na polisie. O aktualizacji danych kontaktowych niezwłocznie powiadomi Cię Generali T.U. S.A.).
Chcę, aby mój adres mailowy wskazany na niniejszym formularzu został przekazany do Generali T.U. S.A. w celu zaktualizowania moich danych kontaktowych na wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia, które posiadam w Generali T.U. S.A. (Dane zostaną zaktualizowane, jeśli podane w formularzu rejestracyjnym Loterii dane będą zgodne z danymi na polisie. O aktualizacji danych kontaktowych niezwłocznie powiadomi Cię Generali T.U. S.A.).
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zebrane przez Generali T.U. S.A. takie jak imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz historia umowy ubezpieczenia w Generali T.U. S.A. (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, z których korzystałem/am w przeszłości), w tym w zakresie, w jakim te dane mogą być chronione tajemnicą ubezpieczeniową, były udostępnione i dalej przetwarzane przez inne podmioty z grupy Generali, tj. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa, w ich własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.**
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem wiadomości e-mail. Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem, starając się dobierać ofertę do Pani / Pana potrzeb.**
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Generali T.U. S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Generali informacji promocyjnych oraz ofert towarów i usług za pośrednictwem telefonu (w tym sms). Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem, starając się dobierać ofertę do Pani / Pana potrzeb.**

* Zgoda obowiązkowa.
** Jeśli Twoje dane: imię, nazwisko, nr PESEL, nr polisy będą zgodne z danymi na umowie, Twoja dyspozycja w zakresie zgód zostanie uwzględniona.

Procedura rejestracji gracza

Nagrody

nagrody

Laureaci

Nagrody pieniężne

Wybierz datę losowania

ImięMiejscowość
PIOTRGDANSK
MIŁOSZKATOWICE
ELŻBIETADAŃCZÓW
PIOTRGDAŃSK
JERZYLIMANOWA
BEATAZGORZELEC
BARTOSZIMIELIN
BARBARAŁAJSKI
PAWEŁBIAŁYSTOK
GRZEGORZKLONOWA
AGNIESZKAŁÓDŹ
DARIUSZZŁOTORIA
JACEKRUDNO
PAWEŁSIEDLCE
IRENEUSZMICHAŁOWICE
MAREKOLESZYCE
ANETAGARBATKA LETNISKO
ARKADIUSZKROBIA
KRZYSZTOFTRZEŚŃ
JANKLONOWA
MAREKZIELONA GÓRA
JERZYŁOMIANKI
KRZYSZTOFMIĘDZYRZECZ
IWONASŁAWATYCZE
RENATASZPROTAWA
BOLESŁAWPYRZYCE
STANISŁAWJUSZCZYN
ALDONATURBIA
ANETAOLSZÓWKA
ROBERTKOSTRZYN
MIROSŁAWZABRZE
BARTŁOMIEJCYBINKA
MARCINGDAŃSK
MICHAŁŁÓDŹ
MARTATUROŚŃ KOŚCIELNA
PIOTRLUBLIN
PAWEŁWARSZAWA
SEBASTIANKARCZÓW
PIOTRANTONIEW
MARIOTARNÓW OPOLSKI
MAREKGDYNIA
KRZYSZTOFGDAŃSK
KATARZYNAŁÓDŹ
ADAMZEGRZE
KAROLKATOWICE
JOANNASŁUPSK
DARIUSZKIELCE
DAMIANPOZNAŃ
JUSTYNATYCHY
DARIUSZMYSZKÓW
MIROSŁAWKŁODZKO
PIOTRPOZNAŃ
TOMASZGÓRNO
DARIUSZBOBROWNIKI
MONIKAPOZNAŃ
ROMANWARSZAWA
JAROSŁAWPIŁA
JACEKOSIELSKO
MICHAŁKAŹMIERZ
KAMILSTRZYŻÓW
MIECZYSŁAWSULECHÓW
ANNAJAWORZNO
JANUSZTYCHY
SŁAWOMIRGNIEZNO
KATARZYNAGRODZISK WIELKOPOLSKI
IGORWAŁBRZYCH
MAREKOBORNIKI ŚLĄSKIE
GRZEGORZOŻARÓW
PRZEMYSŁAWMASŁOMIĄCA
PAWEŁKRZCZONÓW
ROBERTRACIĄŻEK
MAGDALENAZAGÓRZANY
KRZYSZTOFSTRZAŁA
HENRYKBIAŁYSTOK
MARIUSZCHORZÓW
ZBIGNIEWZDUŃSKA WOLA
HANNAMATYGI
GRZEGORZJAROCIN
ROBERTJASŁO
MACIEJKOLUSZKI
JOLANTAKĘTRZYN
KAROLINAMIELĘCIN
WOJCIECHKÓRNIK
EWAKATOWICE
KAZIMIERZRUDA ŚLĄSKA
JAKUBPRUSZKÓW
PAWEŁPRZEMYŚL
RYSZARDTYCHY
KRZYSZTOFTRZEBINIA
MARLENASICIENKO
ZBIGNIEWSTRZAŁKOWO
MACIEJRÓŻYNY
PIOTRPUSZCZYKOWO
GERTRUDAKRAŚNIK
HENRYKGDAŃSK
ZDZISŁAWTRZCIANKA
RYSZARDCZERSK
WALDEMARPŁAZA
MARTASOKOŁOWO
RAFAŁBORZYMY
JADWIGAGASZOWICE
RADOSŁAWWARSZAWA
ZBIGNIEWŁUKÓW
KAMILABORKOWO
JANUSZKOŁO
LESZEKJABŁONNA
ANETALUBICHOWO
KRZYSZTOFSKWIERZYNA
ZBIGNIEWZABEŁKÓW
ZBIGNIEWWARSZAWA
URSZULABARANÓW
ROBERTKRAŚNIK
MARTAJEDLINA-ZDRÓJ
DAMIANHRUBIESZÓW
JANZARZECZE
MAGDALENADRWĘSA
ImięMiejscowość
STANISŁAWPIELGRZYMKA
BEATANOWE OSINY
MAGDALENACHORZÓW
EUGENIUSZRYBNIK
PAWEŁNAGŁOWICE
ANDRIIELBLĄG
WIESŁAWBIEDRUSKO
KONRADNOWA WIEŚ
MARIUSZLUBLIN
KONRADJADWINIEW
KRZYSZTOFNOWA SARZYNA
ARKADIUSZWADOWICE
PIOTRELBLĄG
MATEUSZWROCŁAW
GRZEGORZGDYNIA
AGNIESZKAWĄGROWIEC
KAMILKRAKÓW
MAREKCIEPIELÓW
PAWEŁBYDGOSZCZ
JAKUBRZESZÓW
DAWIDRACIBÓRZ
ALEKSANDEROLEŚNICA
HONORATASADY
DANIELLĘBORK
STANISŁAWZABRZEG
PAWEŁBIAŁYSTOK
KAROLINAKONIN
KIEU ANHCHORZÓW
JACEKLUBLIN
MAGDALENAGLIWICE
WŁODZIMIERZWARTKOWICE
BARTOSZPOZNAŃ
PIOTRWARSZAWA
LESZEKPIESZYCE
ŁUKASZZIELONA GÓRA
JERZYWARSZAWA
BŁAŻEJPOZNAŃ
EDYTAKRAKÓW
SZYMONZIELONA GÓRA
BOŻENAKĘTRZYN
MARIAKOCK
MIKHAILCHORZÓW
WANDAKOZIEGŁOWY
ANNAGDAŃSK
MACIEJŚWIECIE
IRENAWROCŁAW
MAŁGORZATAŚWIDNICA
BOŻENAPRUSZCZ GDAŃSKI
HALINAWERBKOWICE
BOGDANGŁĘBOWICE
KRYSTYNAGDYNIA
MONIKASTAROGARD GDAŃSKI
MARCINWROCŁAW
ROBERTNIESŁABIN
MONIKAPOZNAŃ
KORNELIAMIKOŁÓW
MIROSŁAWSIEDLISZCZE
MIŁOSZROGOŹNO
ŁUKASZWARSZAWA
TOMASZWARSZAWA
OLEKSANDRPOZNAŃ
JACEKSUWAŁKI
DANUTACIESZYN
WOJCIECHKRAŚNIK
GRZEGORZPIŁA
ADAMELBLĄG
MAREKTYCHY
WITOLDKOZŁÓWEK
JANZLOCZEW
MICHAŁGDAŃSK
WIESŁAWDOMARADZ
GRZEGORZOWCZARY
URSZULAWROCŁAW
MAŁGORZATAGOŚCIERADÓW
JOANNAIMIELIN
MICHAŁSTĘSZEW
LESZEKPILAWA
MARTAWARSZAWA
KAMILZBĄSZYŃ
KAROLLIPKA
SŁAWOMIRBOLESŁAWIEC
BEATAALEKSANDRÓW KUJAWSKI
ARKADIUSZBOLSZEWO
PATRYKGORZÓW WIELKOPOLSKI
IWONACMOLAS
AGNIESZKAPOLESINY
ANDRZEJWOŁOMIN
RENATAZAWOJA
EWABRANIEWO
ADAMSZYPLISZKI
PATRYKDUCHNICE
MARCINOPOLE
KRZYSZTOFJABLONNA LACKA
EUGENIUSZCHOTOMOW
JACEKDĘBNO
KAROLBIAŁOBRZEGI
BOGUMIŁALASKOWA
MICHAŁŁÓDŹ
ZYGMUNTDOBCZYN
STANISŁAWBARANÓW
ANDRZEJZŁOTA
TOMASZBISZTYNEK
JACEKSZCZECIN
TEODORSZAMOTUŁY
DARIASOSNOWIEC
ZUZANNALUBARTÓW
JANINADZIERZGOWO
PAULINASPYTKOWICE
ELŻBIETASKOCZÓW
ADAMNIEBYLEC
MARTAOSTRÓW WIELKOPOLSKI
NATALIAGOSTYNIN
GRZEGORZPABIANICE
GRZEGORZSZCZECIN
ARTURRUMIA
KAMILAURZUTY
KRZYSZTOFKRAPKOWICE
LESZEKRADZYŃ PODLASKI
KAMILCICHAWA
SŁAWOMIRSTAROGARD
TOMASZINOWROCLAW
TOMASZBYDGOSZCZ
MARTAKOBYLKA
LIDIAGDAŃSK
ImięMiejscowość
BOŻENAKOŃSKOWOLA
KRZYSZTOFWARSZAWA
ZBIGNIEWŚCINAWA NYSKA
MARCINLUBLIN
ANNAWARSZAWA
TOMASZWROCŁAW
SZYMONELBLĄG
JERZYŻORY
WOJCIECHZABIERZÓW
ANITAWĄCHOCK
WOJCIECHSZCZECIN
MARIAZIELONA GÓRA
DOMINIKJAWORZNO
EWALUBLIN
JANUSZTORUŃ
KRZYSZTOFGLIWICE
MARIUSZWODZISŁAW ŚLĄSKI
LECHŁOCHÓW
EDWARDŻARY
KRZYSZTOFPRUSZKÓW
ROBERTŁÓDŻ
BEATAGDAŃSK
RYSZARDNAMYSŁÓW
PAWEŁKUTNO
SABINAKATOWICE
BOGUMIŁCHOJNICE
KATARZYNAKOBYLANKA
ANNATYCHY
BEATABARGLOW
JÓZEFSTAROGARD GDAŃSKI
PIOTRLUBARTÓW
MIROSŁAWGORZÓW WIELKOPOLSKI
KRZYSZTOFSOSNOWIEC
JAROSŁAWKOLUSZKI
JERZYZBĄSZYŃ
MAREKBOLESŁAWICE
PAWEŁWROCŁAW
MONIKABIEDRUSKO
KRZYSZTOFRADZYMIN
ZDZISŁAWDOBRZYCA
DARIUSZLĄDEK-ZDRÓJ
MIECZYSŁAWTORUŃ
PAULINAŁÓDŹ
DARIUSZBIAŁYSTOK
TADEUSZZIELONA GÓRA
ANNADALESZYCE
ROBERTŚWIEBODZICE
MAŁGORZATABYDGOSZCZ
WOJCIECHWARSZAWA
KAROLINAPLEWISKA
DOMINIKDOBRA
PIOTRWARSZAWA
PRZEMYSŁAWKATOWICE
MIKOŁAJWARSZAWA
MICHAŁNOWY DWÓR MAZOWIECKI
TADEUSZSULEJÓWEK
MONIKAJORDANÓW
GRZEGORZRYBNIK
EWARADECZNICA
FILIPWROCŁAW
OLGALACHMIROWICE
BOŻENABORKI
JANUSZPOZNAŃ
SYLWESTERSKIERNIEWICE
TADEUSZBYTOM
JUSTYNASZYDŁOWO
RAFAŁSTARA NIEDZIAŁKA
EWAKLEPACZE
IWONASZCZYTNO
WIOLETTAGRUDZIĄDZ
JANUSZGLIWICE
KAROLCZYŻEW
MICHAŁGABRYELIN
JAROSŁAWKRĄPLEWO
ARTUROLSZTYN
TERESAŁUKAWIEC
LUCYNAKĘBŁOWO
ANETAWOLA
MICHAŁPYSZNICA
JACEKLUBLIN
ANDRZEJGDYNIA
EUGENIUSZMIĘDZYCHÓD
ROMANZIELONA GÓRA
LESZEKWOJCIESZKÓW
ANDRZEJLEGNICA
ADAMWARSZAWA
PIOTRANDRYCHOW
DANIELBOJSZOWY
MIROSŁAWSTARE GRALEWO
WOJCIECHBRZESKO
GRZEGORZMIĘDZYCHÓD
LECHLUBIN
AGNIESZKAŁUKÓW
ELŻBIETAWROCŁAW
EWELINARADZISZÓW
KAROLINAZBĄSZYŃ
TOMASZLUBLIN
EWAJÓZEFÓW
MARCINWEJHEROWO
ROBERTMRĄGOWO
TOMASZCHOJNA
DOROTATOMASZÓW MAZOWIECKI
SEBASTIANLNIANO
MATEUSZGILOWICE
KAMILCZERWONA WODA
MAŁGORZATAZAWIERCIE
MARCINKRAKÓW
BARTOSZBIAŁE BŁOTA
KRZYSZTOFPRZYSIETNICA
TOMASZPRZEMYŚL
RENATABIERUŃ
JACEKŻAGAŃ
DMITRIYWROCLAW
ANDRZEJCELINY
EDMUNDŚRODA ŚLĄSKA
MARCINSZAMOTUŁY
ANDRZEJCHOSZCZNO
DANIELJASTKOWICE
ImięMiejscowość
JANSTALOWA WOLA
IRENEUSZZDUNY
JANKOSZALIN
DARIUSZPILCHOWICE
ARTURRADOMSKO
RAFAŁWROCŁAW
ANDRZEJRYKI
JACEKCHOJNICE
ANDRZEJRYKI
ANDRZEJWOSKOWICE MALE
MAŁGORZATAGDAŃSK
PAWEŁSTARACHOWICE
MARIUSZPRZECHLEWO
GRAŻYNAZIELONA GÓRA
ARTURKOBYLIN
KRZYSZTOFSOLEC KUJAWSKI
KRZYSZTOFPIASECZNO
MARIUSZRYKI
MAŁGORZATAGOMUNICE
GRZEGORZWARSZAWA
MARCINBRUSY
MARCINZBĄSZYŃ
JOLANTAWARSZAWA
JUSTYNARACIBÓRZ
WŁODZIMIERZBYTÓW
JERZYKOWALEWO
PAWEŁKRAKÓW
ZBIGNIEWSKOTNIKI
LESZEKKOBYŁKA
KRZYSZTOFDĄBROWA GÓRNICZA
JERZYMIELEC
SŁAWOMIRMILANÓWEK
WOJCIECHGORZYCE
KRZYSZTOFSIEPRAW
RADOSŁAWTUCHOLA
MARIUSZ MARCINKĘTRZYN
KRZYSZTOFWŁODAWA
IRENEUSZPECNA
BOGDANJAĆMIERZ
BOGUSŁAWNOWA WIEŚ
PIOTRCHORZÓW
JOANNAKRAKÓW
MARIUSZWROCŁAW
LESZEKORZESZE
ZBIGNIEWLUBIN
GRZEGORZLESZNO
MAREKSZCZECIN
BARBARAKOMARÓW-WIEŚ
KRZYSZTOFKÓRNIK
RAFAŁOLSZTYN
WIKTORŁUKÓW
MAREKKRZCZONÓW
TOMASZNIEPORĘT
JANUSZTURKA
URSZULACZARNA BIAŁOSTOCKA
ANETATOMASZÓW MAZOWIECKI
ANNAŁÓDŹ
MAŁGORZATAWOŁOMIN
PAWEŁIZDEBKI
SABINAKRZYKOW
TOMASZWOŁOMIN
GRZEGORZSOKÓŁKA
TOMASZPRZEŹMIEROWO
KATARZYNADŁUGIE
DAMIANKROBIA
PIOTRSZCZECIN
RAFAŁPSZCZYNA
KAMILPRZYSTAJŃ
PIOTRSOSNOWIEC
BEATAWEJHEROWO
EDYTA MARIAMIKOŁOW
DOROTABYTOM
ANDRZEJBYDGOSZCZ
JACEKMIŃSK MAZOWIECKI
MAŁGORZATAGLIWICE
MIROSŁAWBIERKOWO
LESŁAWMIĘDZYCHÓD
TOMASZDARŁOWO
KAROLWISZNICE
PIOTRHANDZLÓWKA
MICHAŁLĘBORK
JANPOGORZYCE
DAWIDKROBIA
HONORATANOWY TOMYŚL
ZBIGNIEWGDAŃSK
MAREKNOWE MIASTO
ROBERTWOŁOMIN
DARIUSZGOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
GRZEGORZCZARNA SEDZISZOWSKA
ADAMWAŁCZ
ROBERTDZIWNÓWEK
ROBERTPIASECZNO
RADOSŁAWBIEDRUSKO
ARTURLUBOŃ
IZABELAKIELCE
MIKOŁAJKALISZ
SŁAWOMIRUNIN
ANNAGDAŃSK
MARTASZCZECIN
PAWEŁWOŹNIKI
SERGIUSZBRZOZÓWKA
URSZULAWARSZAWA
WITOLDELBLĄG
BARTŁOMIEJORZECHÓW
TADEUSZTORUN
MARIAMARGONIN
BOGDANRACIBÓRZ
GRZEGORZMOSTY
MAREKŁÓDŹ
IRENADABROWA
MONIKALIBIĄŻ
MATEUSZBUSKO-ZDROJ
KRZYSZTOFFAŁKÓW
ŁUKASZKLESZCZEWO
ŁUKASZŚCINAWKA DOLNA
PIOTRRZGÓW
MIROSŁAWCHOTOMÓW
PIOTRPOTOK
RAFAŁŁOCHÓW
JANJAROSŁAW
TOMASZWROCŁAW
STANISŁAWAŁÓDŹ
EWELINAROGÓW
TOMASZROZGARTY
KINGAJABŁONNA
ANNAZALESZANY
ELŻBIETARADOM
WIESŁAWTRZCINIEC
KRZYSZTOFOPALENICA
ZDZISŁAWAKĘDZIERZYN-KOŹLE
ImięMiejscowość
MAGDALENALISZKI
SZYMONWIELOWIEŚ
RAFAŁLUBLIN
LESZEKMŁOSZOWA
ŁUKASZJANKOWICE
TOMASZCHRZANÓW
JAROSŁAWWIRÓW
MICHAŁGDAŃSK
MIŁOSZPUSZCZYKOWO
DOMINIKWARSZAWA
MACIEJGDAŃSK
KRZYSZTOFNOWA WIEŚ MALBORSKA
DAWIDTOMASZÓW MAZOWIECKI
JOANNABYDGOSZCZ
KATARZYNAZAKLIKÓW
JANUSZLĘDZINY
MATEUSZMAŁDYTY
MAREKWYRYKI
MARCINZALESIE
PAWEŁWARSZAWA
JERZYWARSZAWA
SYLWIAKAMIENIEC
ANDRZEJŁAZISKA GÓRNE
PIOTRKIELCE
SŁAWOMIRZALASEWO
DOMINIKALUBAŃ
ANDRZEJTORUŃ
RADOSŁAWPSZÓW
MAREKWYRY
EWAŁÓDŹ
MIROSŁAWNASIELSK
MATEUSZRYBNIK
ANNAŁOMŻA
PRZEMYSŁAWPOZEZDRZE
EWABYSŁAW
MARCINSZCZECIN
ALDONASWARZĘDZ
ALFREDSKIERNIEWICE
ZBIGNIEWWARSZAWA
EUGENIUSZCZERWIONKA-LESZCZYNY
SYLWIARYDUŁTOWY
ROBERTSIERADZ
TOMASZRADZYMIN
WIESŁAWLUBIN
STANISŁAWSŁUBICE
SŁAWOMIRBYDGOSZCZ
HALINASTRÓŻÓWKA
DANIELCZARŻE
STANISŁAWATRZEBINIA
PAWEŁWARSZAWA
JAROSŁAWWROCŁAW
SŁAWOMIRWARSZAWA
KAROLINAMASŁÓW
PIOTRWĄGROWIEC
ANNAŁUKÓW
DAWIDCZERWIONKA-LESZCZYNY
GABRIELRUDA ŚLĄSKA
PATRYCJAMURZYNOWO
SZCZEPANSTARE POLE
KAROLINAKONIN
DARIUSZOBORNIKI ŚLĄSKIE
SZYMONJASIONKA
SYLWIAPILAWA
GRZEGORZJÓZEFOSŁAW
ANDRZEJOPOLE
KRZYSZTOFDĘBICA
SYLWESTERPRUSZKÓW
ERNESTBYDGOSZCZ
ROBERTRYDZYNA
KATARZYNAMYSLOWICE
MAREKMIĘDZYPOLE
ANNAJABŁONKA
ANNARÓŻYNY
SŁAWOMIRMANASTERZ
PIOTRSIEDLISZCZE
WOJCIECHKRAKÓW
KRYSTYNAKOBYŁKA
GRZEGORZKOŹLINY
IWONABIAŁYSTOK
HENRYKCHECHŁO
OLEKSANDRMUROWANA GOŚLINA
NORBERTRĘDZINY
PIOTRMYŚLENICE
WOJCIECHTUCZNO
PAWEŁWARSZAWA
NATALIAPARZĘCZEW
RADOMIRGRODZISK WIELKOPOLSKI
KAZIMIERZCHWASZCZYNO
PIOTRMIŁOBĄDZ
KAZIMIERZOLSZTYN
ANDRZEJDOBROŃ
SYLWIASTANISŁAWÓW
STANISŁAWSZADEK
TOMASZŁÓDŹ
PIOTRKROSNO
TOMASZDĄBROWA
TOMASZCISIE-ZAGRUDZIE
ŁUKASZLEŻAJSK
RAFAŁŚNIADOWO
KATARZYNAZĄBKI
MAGDALENAWARSZAWA
TOMASZJAWOR
DANUTACZELADŹ
TOMASZSANOK
GRZEGORZŁÓDŹ
PAWEŁSTARE POLE
ZOFIAZŁOCZEW
ANDRZEJZABRZE
GRZEGORZTARNOWIEC
BOGDANWROCŁAW
KRZYSZTOFDZIEKANÓW NOWY
MARCINOSTRÓW WLKP.
KRZYSZTOFGLIWICE
ANTONIFIRLEJ
RYSZARDSZCZAWNO ZDRÓJ
KAZIMIERZDABROWA GÓRNICZA
JANUSZŻARY
TOMASZPOGÓRZE
MICHAŁOLSZTYN
DOROTAWÓLKA STARA KIJAŃSKA
PATRYCJALUBLIN
JACEKWOJCIESZKÓW
KSAWERYWROCŁAW
DARIUSZPARCZEW
MIROSŁAWAKRZYWDA
ANETAGROMADKA
ImięMiejscowość
SYLWIAPABIANICE
SEBASTIANCHOJNÓW
MARCINOZIMEK
MIROSŁAWZABIERZÓW
MIROSŁAWPOLANKA WIELKA
ŁUKASZCHORZÓW
PIOTRBIAŁOBRZEGI
DANIELŁUKÓW
PAWEŁNOWY PRAŻMÓW
ADAMCELESTYNÓW
JOANNAŁÓDŹ
MATEUSZBYDGOSZCZ
TOMASZSUCHY LAS
JOLANTAKATOWICE
BOŻENAOLSZTYN
MONIKAKONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ANGELIKANOWE ŻUKOWICE
WALDEMARJĘDRZEJÓW
ŁUKASZWOŁOMIN
MAREKTEPTIUKÓW
DOROTAMAŁOWICE
EWAROMANÓWKA
PRZEMYSŁAWŁÓDŹ
EWACZERSK
MARIUSZTRZYDNIK DUŻY
DOROTAŻARKI
KRZYSZTOFPRUSZCZ GDAŃSKI
BEATACHOCIWEL
TOMASZSOSNOWIEC
ARKADIUSZWIELKIE OCZY
BOGUMIŁWARSZAWA
ALEKSANDERGDAŃSK
JERZYGDYNIA
KAROLINAGRODZISK WLKP.
WOJCIECHPOZNAŃ
NEMANJAKRYNICA ZDRÓJ
PAWEŁSOSNOWIEC
SŁAWOMIRSIERAKÓW
RAFAŁPUCHACZÓW
MARCINMIESZKÓW
PAWEŁKRAŚNIK
MICHAŁGLIWICE
MONIKARESKO
JOLANTASTARE GRABIE
MICHAŁMILANÓWEK
ALDONAWARSZAWA
MARTAWOLBROM
CZESŁAWAWITNICA
MARIUSZŁÓDŹ
PIOTRŁAZY
MAREKZBROSŁAWICE
TOMASZMIĘDZYBÓRZ
ALEKSANDERPIEKARY ŚLĄSKIE
MARCINWARSZAWA
PIOTRPEŁCZYCE
MIŁOSZSZCZECIN
JAROSŁAWKATOWICE
RENATADĘBE WIELKIE
HUBERTPRZEWÓZ
MONIKANOWY PRAZMOW
ANNAŁUBNICA
JACEKZUBRZYCA DOLNA
KATARZYNAŁÓDŹ
TOMASZZGORZALA
DARIUSZWARSZAWA
MONIKAŻARY
WOJCIECHKONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
RAFAŁGRABÓW WÓJTOSTWO
GRAŻYNATYMBARK
ROBERTJELENIA GÓRA
MAGDALENABOGATYNIA
RYSZARDŻYWIEC
LECHDEBRZNO
ARKADIUSZPABIANICE
IZABELAOLEŚNICA
MARZENAGDYNIA
WALDEMARDYCHÓW
MARIANBUDZISŁAW KOŚCIELNY
PAWEŁSOSNOWICE
TOMASZWOHYŃ
STANISŁAWRYBARZOWICE
PRZEMYSŁAWCIESZKÓW
WALDEMARŁOCHOWO
KRZYSZTOFZGORZELEC
ŁUKASZBOLESŁAWIEC
ŁUKASZSIERADZ
JACEKJABŁOWO
JOANNARACIBÓRZ
MARIOLAŻARY
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
Losowanie jeszcze się nie odbyło.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.
nagroda pieniężna

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

fiat 500 hybrid

Nagroda główna
Fiat 500 Hybrid

Losowanie Nagród głównych w Loterii odbędzie się
dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwycięzcy zostaną opublikowani po weryfikacji.

Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować?
Wypełnij formularz.

Postaramy się odpisać najszybciej, jak to możliwe

* Pola obowiązkowe.

Napisz do nas

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria urodzinowa Generali”

lub

loteriagenerali@i360.pl

Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok

Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Zezwolenie
Loteria promocyjna „LOTERIA URODZINOWA GENERALI” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.1.2021.S.MJ z dnia 08 marca 2021 r.

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.

Regulamin loterii dostępny jest na stronie www.rabaty.generali.pl/loteria, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok.

*Przedmiotem losowania jest 5 nagród w postaci samochodu FIAT 500 MY21 Cult 1.0 70 KM Hybrid, o wartości 54.000,00 zł brutto, wraz z kwotą pieniężną ryczałtu wynoszącą 1.500,00 zł na pokrycie kosztu rejestracji i ubezpieczenia OC oraz dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 6.166,00 zł na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Losowanie nagród głównych odbędzie się 30.06.2021 r.
**Przedmiotem losowań są nagrody pieniężne o wartości 100 zł. Losowania nagród odbywają się w cyklach tygodniowych.
***Warunkiem udziału w losowaniu jest zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego z NNW w pojeździe w kanale Agencyjnym lub Direct (www/call center) lub z ubezpieczeniem rzeczy osobistych od rabunku i kradzieży z włamaniem z wnętrza pojazdu w kanale Dealer.
****Loteria promocyjna trwa od 22.03.2021 r. do 03.09.2021 r. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 22.03.2021 r. do 20.06.2021 r.

Zawarta polisa musi być aktywną umową ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, tj. opłaconą w pełni, a w przypadku płatności ratalnej przynajmniej w zakresie jednej raty opłaconej w terminie (spośród maksymalnie dwóch rat). Polisa powinna być polisą aktywną, opłaconą, w momencie dokonywania jej zgłoszenia w Loterii.